Chodníky, spevnené plochy zo zámkovej
a terasovej dlažby

názov

rozmer v mm

zámková dlažba -kvet, šesťhran, kvet okrasný

27 ks/m2

zámková dlažba vejár

40 ks/m2

zatrávňovacia dlažba

16 ks/m2

terasová dlažba

350x350x50 - 9 ks/m2

terasová dlažba

250x250x25 - 16 ks/m2

obrubník 50

500x200x50

obrubník 70

500x200x70

žlab malý

155x255x75

žlab veľký 245x350x85
dlažba vymývaná 300x300x30
bazénovky vymývané rovné 330x300x30

bazénovky vymývané oblúkové

300x300-250x30