Oplotenie z betónových dielcov "STAVOP" | Bariérové oplotenie | Ploty z pletiva s prefabr. základmi
Oplotenie z betónových dielcov s výplňami drevo-oceľ

Bariérové oplotenie

názov

rozmer v mm

bar. doska dvojstranná

330x1900x50

vylahčená bar. doska

330x2000x50

stľp

140x40x2320

zákl. pätka

400x400x350

zákl. doska

200x1700x60

zákl. doska

200x1830x60

klobúk

180x2000x80