Oplotenie z betónových dielcov "STAVOP" | Bariérové oplotenie | Ploty z pletiva s prefabr. základmi
Oplotenie z betónových dielcov s výplňami drevo-oceľ

Oplotenie z betónových dielcov s výplňami drevo-oceľ

názov rozmer v mm
sokl. panel 400x2000x60
strieška na sokl. 180x2000x70
strieška na stľp 370x370x70
strieška na stľp 370x370x160
šal .dielec stľpa 300x300x200
šal .dielec stľpa 300x300x1000
šal .dielec stľpa 300x300x1200
šal .dielec stľpa 300x300x1400
šal .dielec stľpa 300x300x1600