Oplotenie z betónových dielcov "STAVOP" | Bariérové oplotenie | Ploty z pletiva s prefabr. základmi
Oplotenie z betónových dielcov s výplňami drevo-oceľ

Oplotenie z betónových dielcov "STAVOP"

názov rozmer v mm
plot. dielec "STAVOP" 1000x1960
šal. diel. stlpa 300x300/200
klobúk 380x380/60
klobúk 380x380